Wettelijke garantie

Via Sophia verzekert dat het product in goede staat is. Als dat niet het geval is heeft de klant recht op vervanging of terugbetaling.

De koper hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te kijken.

Alle klachten met betrekking tot de geleverde diensten dienen door de klant aan Via Sophia te worden meegedeeld binnen een termijn van 14 dagen na de levering of aankoop in de winkel.

Indien binnen deze termijn van 14 dagen geen klacht werd ontvangen, heeft dit voor gevolg dat de koper de geleverde goederen volledig en in zijn geheel heeft aanvaard.